برس حرفه ای دیتیلینگ ویژه داخل کابین
دو سایز :۱۶و۱۸