رفع  آفتاب سوختگی رنگ خودرو
توجه : این محصول برای احیا و ترمیم رنگ سطوحی از بدنه ی خودرو که کیلر و رنگ اصلی آن چهل تا پنجاه درصد تخریب شده باشد کارساز و موثر است
ابزار لازم برای استفاده این محصول:

ماشین پولیشر و پد
وزن بطری ۲۵۰گرم