« مایع مات فابریک رولاکر »

بازگشت حس و جلوه نو و فابریک بودن سطوح خودرو و جرمگیری آن

برای داخل کابین و موتور خودرو

نحوه استفاده : به سطح مورد نظر اسپری شود تا زمان خشک شدن سطح صبر نمایید (دو الی سه دقیقه) سپس مجدد اسپری و ۱۵ الی ۲۰ ثانیه با برس ماساژ داده و در پایان با پارچه حوله ای سطح را پاک کنید.

وزن 1 کیلوگرم